دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران بعنوان اولین مرکز تحقیقات طب کار در سطح کشور در سال ۱۳۸۶ با اخذ موافقت اصولی آغاز به کار نمود و در سال ۱۳۹۲ با توجه به تحقق اهداف تعیین شده موفق به کسب موافقت قطعی از طرف شورای گسترش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گردید. این مرکز ماموریت خود را در دو محور اصلی پژوهش و آموزش تعریف کرده است. در محور پژوهش مهمترین هدف مرکز، انجام تحقیقات مبتنی بر نیاز جامعه شاغلین جهت یافتن راه حل برای مشکلات سلامت شغلی در مشاغل مختلف در سطح کشور می باشد. در محور آموزش هدف مرکز افزایش سطح آگاهی و دانش کلیه افراد درگیر در این عرصه اعم از پزشکان، کارشناسان، کارفرمایان و کارکنان می باشد. مرکز در راستای اهداف خود از هرگونه همکاری آموزشی، پژوهشی با وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و موسسات استقبال می نماید. رئیس مرکزتحقیقات طب کــار دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر ماشااله عقیلی نژاد می باشد.
اتوبان شهید همت- تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران.دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی- طبقه همکف

شماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۸۲-۰۲۱