دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف مرکز

 اهداف، تغییرات یا نتایج مطلوبی هستند که به منظور انجام رسالت مرکز و در راستای رسیدن به دورنمای آن تعیین می شوند.

1-    توسعه و به كارگيري دانش بشري در زمينه علم طب کار

2-    انجام پژوهش هاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3-    جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها

4-    تربيت نيروي انساني محقق در زمينه طب کار

5-    ترغيب تشويق و به كارگيري محققين

6-     كوشش درجلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرایي مربوطه در داخل كشور

7-    همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمان هاي بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

  • آدرس: اتوبان شهید همت- تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پزشکی - طبقه همکف- مرکز ملی اطلاعات طب کار- اتاق 107
  • تلفکس: 88622682( افتخاری)

متن

متن

متن

متن